NOUTATI // februarie 2016

 • luni
  29
  februarie

  Diverse

   

  Recomandările Consiliului Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa (CCBE) privind protejarea confidenţialităţii comunicărilor avocat client în contextul activităţilor de supraveghere - PROIECT”, versiunea în limba engleză și traducerea în limba română.


  Dăm publicității la rubrica „AVOCATURA 2025” materialul intitulat ”Studiu privind viitorul serviciilor juridice” (Societatea de Drept din Anglia și Țara Galilor)


  Publicăm scrisoarea din data de 15.10.2015 adresată de Președintele Consiliului Barourilor Europene (CCBE), doamna Maria Slazak, președinților barourilor membre împreună cu cele două anexe: Anexa I: Viitorul serviciilor juridice și Anexa II: Consecințe socio-economice al reprezentării non avocaţiale în faţa instanţelor de judecată


  Publicăm materialul intitulat ”Unele aspecte actuale în practica profesiei de avocat privind protecția secretul profesional al avocatului” de av. dr. Gheorghe Florea, Președintele UNBR.


   

 • marti
  09
  februarie

  ANUNȚ

   

  Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că la rubrica <Raporturi instituționale > categoria: <Raporturi cu O.N.P.C.S.B.> se regăsesc documentele, comunicatele, anunțurile făcute de UNBR prin publicare pe site-ul www.unbr.ro și în ședințele Consiliului UNBR precum și corespondență purtată cu  O.N.P.C.S.B.:

  - PROTOCOLUL nr. 637/05.11.2005 (nr. ONPCSB 8136/07.11.2005) încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

  - MINUTA Reuniunii de lucru (nr. 2155/i/07.10.2009) dintre reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu reprezentantul Uniunii Naționale a Barourilor din România din 07 august 2009, orele 10.00, desfășurată la sediul Oficiului;

  - PROIECTUL Protocolului propus prin adresa nr. 6913/2009 de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 împreună cu Normele pentru aplicarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;

  - ADRESA nr. 2950/27.01.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care Oficiul a fost informat că proiectul de protocol și normele de aplicare propuse au fost analizate în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 22 ianuarie 2010, urmând să facă obiectul analizei și în Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care are competența de a decide;

  - ADRESA nr. 2950/07.04.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care s-a transmis Oficiului punctul de vedere al UNBR, așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care a avut competența de a decide în acest domeniu;

  - REFERATUL nr. 2950/2009 (2084/2010) privind proiectul Protocolului de colaborare dintre  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB sau Oficiu)  și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) urmare ședinței Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, în vederea formulării răspunsului către Oficiu;

  - ADRESA nr. 2950, 2084/22.09.2010 către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) ca răspuns la adresa Oficiului nr.4019/15.07.2010, prin care se transmit observațiile și propunerile privind proiectul Protocolului de colaborare dintre ONPCSB și UNBR aprobate în ședința Consiliului UNBR din 11-12 septembrie 2010;

  - ADRESA Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) nr. 6944/29.12.2010, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la nr. 124/20 ianuarie 2011 privind punerea la dispoziția entităților raportoare non-bancare a sistemului de raportare online, adusă la cunoștința tuturor barourilor membre și avocaților prin publicare pe site-ul www.unbr.ro la 23 ianuarie 2011.

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!