ISTORIC // BAROUL BRASOV


 • 1918

  Lasata in lucrare" prin decretul nr. 1 al Consilului Dirigent si Decretul Regal nr. 2008 din 4 aprilie 1920, legea XXXIV din anul 1874 asupra organizarii corpului avocatilor din Ardeal si partile alipite din Ungaria, a fost aceea in baza careia in 1875 au fost create barourile de avocati, printre care si cel din Brasov, pentru a "ocroti autoritatea morala, a apara drepturile si a controla indeplinirea obligatiunilor avocatilor si a-si da avizul in tot ce priveste legiferarea reformelor cerute de imprajurari si vremuri". Legea impunea adunarii generale a baroului ca anual sa inainteze Ministrului de Justitie un.
 • 1930

  Observam ca lucrurile au evoluat intr-o directie pozitiva. Astfel, sub ministeriatul Hamagiu s-a dus la bun sfarsit legea de organizare a corpului avocatilor si s-a emis proiectul de unificare legislativa prin extinderea codurilor din regat in tot restul tarii. Dupa cum se arta in raportul baroului Brasov din 15 martie 1932, exista o dispozitie conform careia se lasa la aprecierea instantei constatarea daca normele de drept din tinuturile alipite sunt sau nu abrogate prin cele corespondente ale codurilor din vechiul regat in mare parte învechite. Aceasta problema a fost aprins discutata la congresul avocatilor tinut la Iasi in 1931 si unde "s-a dat o lupta de discutii academice si civilizate
 • 1930...

  sustinuta cu multa energie de Baroul din Cernauti si de cele din Transilvania, al carei rezultat a fost abandonarea modului de unificare preconizat in proect si instituirea unei comisii de unificare compusa si din avocatii din partile noastre desemnati de Uniunea Avocatilor. In aceasta Comisiune a intrat si reprezentantul Baroului nostru". Miniastru Justitiei a adoptat ideea de unificare legislativa propusa de barourile din Bucovina si Transilvania "dand prin acest procedeu si o satisfactie complecta organului de legiferare in justitie, care este consiliul legislativ, pe de alta parte asigurandu-ne si pe noi, cei ce servim distributia dreptatii, ca in munca noastra
 • 1930-1932

  ne vom guverna de coduri nuoi si cat mai perfecte, adoptate nuoilor imprejurari socale si economice". La finele anului 1931 a fost adoptata si noua lege de organizare a corpului avocatilor fiind "o editie mult mai perfecta a legii din 1923". Una din prevederile considerata a fi de mare importanta se refera la oligativitatea redactarii actelor la cartile funciare de catre avocati, acest fapt venind atat in sprijinul partilor "cat si in interesul material, dar mai ales moral al nostru si in general al justitiei, disparand sau in cel mai rau caz diminuandu-se pricinile, ale caror origine era redactarea defectuasa a actelor privind tranzactiunile imobiliare" si in continuare se exprima speranta ca "toate
 • 1930-1932

  actele importante chiar in afara de cele mentionate mai sus, sa fie scoase din atributia notarilor comunali in mare majoritate fara pregatire juridica" si sa fie trecute in atributia avocatilor. O alta masura salutara a noii legi este introducerea timbrelor de pledoarie care vor aduce corpului avocatolor venituri importante din care se vor alimenta Ccasa Centrala de Pensii a Corpului Avocatilor si casele de ajutor de pe langa barourile din Transilvania.
 • Activitate

  Referitor la activitatea baroului brasovean sunt prezentate urmatoarele aspecte: pentru a desvolta si cimenta cat mai mult sentimentul de colegialitate intre noi si pentru a promova raporturile de buni colegi intre magistrati si avocati, apoi pentru a ne conforma legii de organizare, am introdus o serie de conferinte tinute in mare parte de stagiari dar si de avocati; situatia financiara a baroului s-a mentinut in cadrele obisnuite, incasarile cotizatiilor, datorita crizei de azi, se fac cu multa greutate; anul trecut trebuind sa suspendam mai multi avocati pentru neplata cotizatiilor. De la fondul cartilor fonduare, de la Curtea de Apel, la interventia Dlui Decan Dr. Ioan Garoiu si a
 • Activitate...

  bunavointei Comisiei, am primit un ajutor de 40 000 lei care s-a intrebuintat la procurarea mobilierului baroului nostru; lucrarile de birou au sporit in mod simtitor, înregistrandu-se in anul 1931, 1128 de cauze; numarul cauzelor disciplinare a crescut, dar din cercetarile facute s-a constatat ca in cea mai mare parte, denunturile nu erau intemeiate si au fost facute de reclamanti numai pentru a se sustrage platii onorariului. In acelasi interval s-a observat o miscare destul de mare in numarul avocatilor. Au fost multe cereri de transferare, inscrieri si stergeri in care materie Consiliul a adus 83 de hotarari. Numarul avocatilor definitivi a crescut de la 144 cati erau inscrisi in anul
 • Activitate...

  1930, la 162 cati sunt inscrisi pe anul 1931. Pentru a selectiona personalul auxiliar din birourile avocationale, am dispus ca numai acei functionari sa poata intra in grefele judecatoresti, cari vor primi autorizatiea Baroului. In ceiace priveste modul de functionare al instantelor judecatoresti, cu placere constatam o ameliorare. Astfel la judecatoria din Brasov, unde inainte cu un an termenele de judecata se dau la intervale de 9-10 luni, azi in cauze urgente se obtin temene, cu mici exceptii, chiar si la 2 saptamani. Tribunalul, Curtea de Apel si Cartea fonduara, rezolve cauzele in mod normal, iar ultima instanta este la zi cu inscrierile. La judecatoria de Ocol se constata o
 • Activitate...

  aglomerare a cauzelor penale, unde si acum se fixeaza termene la 3-4 luni. In general in ultimul timp se constata a scadere a numarului proceselor civile si comerciale, ceiace face dovada stagnarii vietii economice si comerciale si a lipsei de tranzactii, consecinte firesti ale crizei economice care ne incearca, si pe care stransi uniti si ajutandu-ne reciproc, nadajduim sa o invingem fara repercursiuni prea grave asupra Corpului nostru". Printre primele reglementari legislative si de procedura le gasim în Pravilele bisericesti, ce se constituie un patrimoniu al istoriei dreptului românesc si care se afla în biblioteca Primei Scoli Românesti din Scheii Brasovului, lânga
 • Activitate...

  Biserica Sfântului Nicolae. Numeroase referiri la modul de pedepsire si rânduiala executarii asândelor, dar si referiri privitoare la rolul comunitatii si al conducerii acesteia, dregatorii si biserica. De la Aristotel care în lucrarea Problemata facea referire la tribul Agatârsilor din Transilvania acelei perioade scriind: "De ce se numeste lege melodia cântata? Oare fiindca mai înainte de cunoasterea scrisului legile se cântau, ca sa nu se uite, cum obisnuiesc sa faca pâna astâzi Agatârsii?" si pâna la primele forme de cucerirea romana asezari de tip "dava" obiceiul, morala si legile au cunoscut o dezvoltare structurala a formei de redare si aplicare, ajutata
 • Activitate...

  factorul religios. In Transilvania în perioada feudalismului timpuriu si în prima parte a feudalismului dezvoltat dreptul scris aplicat a fost exercitat în primul rând prin decretele regale. Ansamblul decretelor regale a avut aplicare practica neconditionata, fapt pe care îl confirma si îl afirma în mod expres regele Matei Corvin si Tripartitul. Mai târziu în perioada principatului autonom, au avut loc 299 de diete. Activitatea lor de legiferare a consolidat baza constitutionala a statului autonom al Transilvaniei. La începutul perioadei, în primele 227 de diete, s-au votat numeroase legi care au dat nastere la numeroase contradictii. Aceste legi au fost cuprinse într-o lucrare unitara
 • Activitate...

  sintetica care a fost promulgata în 1653 sub titlul "Approbatae Constitutiones Regni Transilvanie et Patrium Hungariae eidem annexarum". Începând cu 1691 si ulterior de-a lungul întregii perioade a destramarii feudalismului, în Transilvania, principat integrat Imperiului Austriac, legile au fost conservate în vigoare prin Diploma Leopoldina din 1691. În Transilvania medievala competenta instantelor bisericesti a fost stabilita de un privilegiu denumit "privilegium fori". În virtutea normelor instituite prin acest privilegiu, nu se putea porni proces împotriva persoanelor clericale, decât în fata instantelor bisericesti. În perioada Voievodatului, atât în feudalismul timpuriu,
 • Activitate...

  cât si în primele doua secole ale feudalismului dezvoltat, nu s-au diferentiat proceduri de judecata, neexistând o separare între justitia civila si penala. N-au existat nici instante speciale de judecata. Nu a existat nici o diferentiere neta între cele doua proceduri. Reprezentarea judiciara este legiferata în Transilvania deja din secolul al XVII-lea în Aprobatele Constitutii. Constitutiile Aprobate reglementeaza în mod dezvoltat si minutios angajarea de catre parti si atribuirea de catre instante în anumite cazuri a avocatilor, drepturile si obligatiile reciproce ale partii si avocatului sau. Se sublinia îndatorirea avocatilor de a-si îndeplini în mod cinstit mandatul, precum
 • Activitate...

  si pedepsele ce trebuiau sa li se aplice de catre instantele judecatoresti în caz de abateri de la îndatorilile lor. În 1768 Transilvania a fost ridicata la rangul de Mare Principat. Organul principal de guvernamânt era Dieta transilvaneana care îsi pierde încet competentele pâna la Revolutia din 1848. De la 1821 la 1831 modernizarea dreptului cunoaste o scurta faza de dezvoltare pâna în anul 1848. Dupa 1848 asistam la o trecere calitativa spre modernizarea dreptului care domina si caracterizeaza secolul al XIX-lea. Dreptul austriac mai persista într-o anumita masura iar dreptul francez devine dominant. Anul 1848 a avut în fruntea lui un numar de buni juristi, de oameni de
 • Activitate...

  drept, care au dat actelor Revolutiei o haina juridica moderna. Folosind o limba de specialitate, tehnica si o gândire de drept, Nicolae Balcescu, Eftimie Murgu, Papiu Ilarian, Avram Iancu, Kogalniceanu, Alecu Russo au fost la înaltimea momentului istoric prin buna lor informatie juridica. Aceasta pleiada de oameni de drept au devenit fruntasi ai procesului de modernizare a dreptului.

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!